Wil jij ook lid worden?

Contributie: Leden: €85,- per jaar
Donateurs vanaf: €24,- per jaar

Contributie is per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd, gironummer : NL17INGB0000059078

Opzeggen als lid: uitsluitend schriftelijk bij de secretaris, waarbij een opzegtermijn van 4 weken voor het eind van het verenigingsjaar (1 september) in acht dient te worden genomen.

    Ik wil lid worden, € 85,00 p/jIk wil donateur worden, € 24,00 p/j

    Ik ga akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen en verwerkt*