14 oktober was het weer tijd voor de algemene ledenvergadering. Deze werd gehouden bij Seafarm in Kamperland. Voordat we hieraan begonnen kregen we een rondleiding bij Seafarm.

We werden om 10.30 uur ontvangen met een kop koffie hierna begon de rondleiding met de uitleg over het vissen van de kokkels en mesheften.

Seafarm heeft een uniek vissysteem ontwikkeld om messchelpen zonder beschadiging te vangen met een uiterst lage milieubelasting. Met een speciaal schip, genaamd de KG-8 ‘Ensis’, worden de schelpen op de Noordzeebodem gevangen. Op de KG-8 worden de messchelpen onderdeks verwerkt en direct gekoeld.
De viskorf die op de bodem geplaatst wordt, maakt het zand vloeibaar waardoor de schelp los komt te staan. Door het toevoegen van lucht aan het zand gaat de schelp “zweven”. Tijdens het stijgen van de lucht neemt deze water mee waardoor een airliftwerking ontstaat. Door de liftwerking worden de schelpen via buis naar boven getild. Eenmaal boven worden de schelpen automatisch op lengte en dikte gesorteerd. De kleine schelpen gaan levend en onbeschadigd terug om zich weer in de zeebodem te zetten.

Om geen schade aan het milieu en de messchelpen toe te brengen houden wij de vissnelheid bijzonder laag. Er wordt een strook schelpen van ongeveer 1 meter weggevist. Hierna wordt de zandbank weer met rust gelaten. De messchelpen op de bank hebben nu weer kans zich te verdelen, waardoor er meer ruimte is voor elke schelp. Hierdoor wordt de groei van de messchelpen bevorderd. Wanneer dit niet gebeurt verstikken de schelpen elkaar, en zullen ze afsterven. Er wordt uitsluitend op bestelling gevist zodat er geen overproductie is. Deze manier van vissen stelt Seafarm in staat om jaren op de zelfde bank te kunnen vissen.

Na sortering worden de messchelpen direct aan boord al teruggekoeld. Om een zo vers mogelijk product te garanderen wordt er niet langer dan 12 uur achtereen gevist. Het koeltransport staat klaar om bij aankomst van het schip de gevangen messchelpen direct naar de verwaterruimte te brengen.

Nadat de messchelpen zijn verwaterd kunnen ze verpakt worden. De messchelpen worden vanuit de gekoelde verwaterhal naar de gekoelde verwerkingshal verplaatst.

Hier worden ze in een spoelbad geleegd hierdoor wordt het overtollige zand van de messen gespoeld. Na het spoelbad komen de messen op de leesband. Hier worden de messchelpen gelezen en vindt de eerste kwaliteit controle plaats. Alle messchelpen welke niet aan de beste normen voldoen worden verwijderd.

Na het lezen komen de messchelpen op een trilplaat welke de messen in de juiste richting plaatst. De messen vallen vervolgens op een verenkelaar, deze zorgt ervoor dat de messen los liggen van elkaar. Vanuit de verenkelaar wordt de weegmachine gevoed. Deze weegmachine is geijkt om altijd te zorgen dat er genoeg messchelpen in het product zitten

Hier worden de messchelpen gebundeld tot een bosje door middel van een net en een lint. Op dit lint is de verwerkingsdatum vermeld, zodat het altijd duidelijk is hoe vers de messchelpen zijn. Wanneer het net om de messchelpen is geplaatst vindt de volgende kwaliteitscontrole plaats.

Er wordt niet alleen naar de verpakking gekeken maar ook naar het product. Wanneer dit niet voldoet aan de hoogste eisen wordt het product verwijderd.
Na deze controle wordt er een elastiek om het bosje messchelpen gebonden, dit om de messchelpen in optimale conditie te houden. Na het aanbrengen van het elastiek wordt het bosje messchelpen nog 1 maal gecontroleerd.

Na deze uitleg werden we rondgeleid door het bedrijf alwaar we eerst het affineren van de oesters hebben bekeken. De oesters worden gaffineerd met zuiver zilt bronwater die van 18 meter diepte wordt opgepompt. Door het affineren krijgt de oester alle voedingsmiddelen en mineralen binnen die nodig is voor een constant en smakelijk exemplaar. Het grote voordeel hiervan is, is dat de oester het hele jaar door dezelfde volle smaak heeft. De tijd van het jaar heeft dus geen invloed meer op smaak en grootte. Zowel de Zeeuwse platte als de creuses worden op deze manier behandelt.

Hierna een rondleiding bij de mesheften zoals eerder besproken. Na deze lawaaiige en natte omgeving zijn we naar de nieuwe loods gegaan waar de nieuwe broedkamer is gebouwd voor het kweken van tarbot.

De tarbot stelt zeer hoge eisen aan zijn waterkwaliteit en voer. Het kweeksysteem van Seafarm is hier op ingesteld, hierdoor voelt de vis zich prettig en zal dus geen stress ondervinden van de kwekerij. Op dit moment komt de jonge vis nog van gespecialiseerde vermeerdering bedrijven.Toch is Seafarm nu ook bezig met voortplanten van de tarbot, hierdoor hebben zij het volledige traject in handen en kunnen ze de vis altijd de optimale leefcondities garanderen. De vis is na 1,5 tot 2 jaar uitgegroeid tot consumptie maat en kan dan geleverd kan worden.

Het voer voor de tarbot moet van zeer hoge kwaliteit zijn, wat wordt bereikt door een hoge kwaliteit vismeel toe te passen. Seafarm gebruikt hiervoor vismeel uit gecertificeerde visbestanden, waardoor er geen overbevissing plaatst vindt. Dit visvoer wordt geproduceerd onder het label Rouge, wat de hoogste duurzaamheid garantie geeft. Elke vis krijgt in ons systeem zijn eigen optimale voer, wat via een automatisch systeem wordt gevoerd. Er wordt elke dag gecontroleerd of de vis optimaal gevoerd is. Wanneer dit afwijkt wordt dit direct aangepast, om zo het welzijn van de vis te garanderen.

Het water waarin de vis wordt gekweekt is puur helder bronwater opgepompt uit een zoutwater bron. Om dit water zo efficiënt mogelijk te benutten en de milieubelasting te verlagen, wordt een groot deel van het water hergebruik in het systeem. Dit is mogelijk door het toepassen van mechanische en biologische filtering. Het systeem van Seafarm heeft hiervoor bijna geen extra energie nodig door het energiezuinige bouw. Verder wordt het water van Seafarm niet verwarmt of gekoeld, doordat de bacteriën die het water zuiveren zelf hitte produceren blijft het kweekwater op temperatuur. De waterkwaliteit wordt continue automatisch gemonitord, waardoor deze snel bijgestuurd kan worden mocht deze afwijken van de optimale situatie. Onze goede waterkwaliteit garandeert een vitale en sterke vis, en zijn er dus geen ziektes aanwezig in de kwekerij. Hierdoor voelt de tarbot zich nog prettiger en is ook de vis van uitstekende kwaliteit.

De kwekerij van Seafarm is opgebouwd met raceways. Een raceway is een langwerpig bassin waarin de vis zit. Door een juiste stroomsnelheid van het water is er altijd voldoende zuurstof en vers water voor de vis, maar wordt ook het vuile water direct afgevoerd. De vis zwemt dus niet rond in zijn eigen afvalstoffen, een fijne gedachte; zowel voor de vis, als voor u. Verder wordt het voer wordt gelijkmatig over de raceway gedoseerd, hierdoor heeft elke vis voldoende voer en ontstaat er geen stress tijdens het voeren.

Na deze uitgebreide en interessante rondleiding was het tijd voor de lunch. Deze bestond uit diverse broodjes met onder andere gerookte zalm, Hollandse garnalen en Serano ham. Hierna gevolgt door een mooie schaal fruits de mer met uiteraard oesters, mesheften, kokkels kreeft en veel meer. Dit werd verorbert tijdens de algemene ledenvergadering.

Ik moet zeggen dat ik diverse vergaderingen heb mee gemaakt, maar niet met deze luxe. Tijdens de vergadering is het afgelopen jaar besproken, onder andere de excursies, de financiële situatie, sponsoren die betaalt hebben. Wie er hebben opgezegd, dat zijn Bert Schrier en Erwin de Visser. Tevens zijn hebben zich 3 nieuwe leden aangemeld. Te weten Lana de Koning, Dennis Willems en Rainer Weller. We heten ze van harte welkom.

Verder is er besproken wat er komend seizoen in de planning staat voor excursies.

  • Sabores
  • Workshop pasta en excursie Betinne geitenkaas
  • Workshop bonbon bij Marco Adriaanse
  • Wedstrijd Unilever foodsolutionsbokaal bij de Sligro
  • Kesbeke tafelzuur en eten bij restaurant Hoogendam met Ricardo van Ede
  • Bloemen met Dieneke Klompe in Kerkwerve
  • Jaarafsluiting

Kortom er is genoeg te doen komend seizoen. Ik zou zeggen tot een volgende keer.