Gegevens

Kamer van Koophandel te Middelburg: 40311289
Adres voor kopie: Bernhardstraat 6 4328 BS Burgh-Haamstede
westvdalen@zeelandnet.nl

Contributie: Leden: €79,= per jaar Donateurs vanaf: €24,= per jaar
Contributie is per jaar bij vooruitbetaling verschuldigd, gironummer : NL17INGB0000059078
Opzeggen als lid: uitsluitend schriftelijk bij de secretaris, waarbij een opzegtermijn van 4 weken voor het eind van het verenigingsjaar (1 september) in acht dient te worden genomen.

voorzitter: Rouven Bohg
Onruststraat 7 4493 EC Kamperland
0113-696331     06-23961704
rouvenbohg@gmail.com

penningmeester /vice voorzitter: Wim van Dalen
Bernhardstraat 6 4328 BS Burgh-Haamstede
0111-654517     06-33752153
westvdalen@zeelandnet.nl

algemeen bestuurslid: Nick Verbeek
Hercules zegerslaan 256
06-41246510
verbeek87@zeelandnet.nl

algemeen bestuurslid: Dennis Willems
06-11959826
info@trateurdennis.nl

algemeen bestuurslid: